Bussen die minder door dorpen en kernen rijden, maar vooral aan de randen daarvan. Als het aan het Zeeuwse provinciebestuur ligt, vormt een mix van mobiliteit de basis voor de nieuwe busconcessie Zeeland na 2024. “Met de huidige concessie is uit nood gekozen om meer met fijnmazig en flexibel vervoer te gaan doen, omdat het niet meer mogelijk bleek bepaalde buslijnen overeind te houden. Richting de toekomst doen we dat met de overtuiging dat dit verbetering voor de reiziger biedt”, aldus gedeputeerde Harry van der Maas.

En dus zal voortaan meer gedacht worden vanuit de reiziger in Zeeland. De focus komt te liggen op de verplaatsing van deur tot deur in plaats van halte tot halte, staat uiteengezet in het concept Regionale Mobiliteitsstrategie. Het idee is dat snelle busverbindingen worden verbonden met een onderliggend fijnmazig netwerk. Onder meer kleine bussen, haltetaxi’s, deelfietsen en deelauto’s moeten gaan zorgen voor meer reismogelijkheden in de directe omgeving; de bus zal zorgen voor de snelheid over grotere afstanden. In Zeeland is bijna driekwart van alle verplaatsingen binnen 7,5 kilometer.