Even een tijdsbeeld: terug naar 2012.

Er spelen dan drie dingen die belangrijk zijn voor de Zeeuwse buurtbussen. Door de financiële crisis gaat de provincie Zeeland bezuinigen op het openbaar vervoer, in de landelijke discussie over het openbaar vervoer op het platteland wordt de conclusie getrokken dat de grootbussen veelal plaats moeten maken voor buurtbussen en Connexxion gaat zich in Zeeland opmaken voor de inschrijving van de nieuwe concessieperiode en probeert een voorsprong op de concurrenten op te bouwen door een buurtbusproject in Zeeland uit te rollen.

Op 1 januari 2013 rijden er drie buurtbussen in Zeeland en dat aantal moet zo spoedig mogelijk omhoog. En dus worden er op Walcheren twee buurtbusverenigingen opgericht, de BBV Middelburg met lijn 181 (start 7 april 2013) en de BBV Veere met lijn 183 (start 15 juli 2013) . Connexxion en de provincie begeleiden dat proces door hand- en spandiensten te verlenen bij het opstellen van de statuten, de daadwerkelijke oprichting bij de notaris, het opstellen van het huishoudelijk reglement en de opleiding van de vrijwilligers tot chauffeur.

Al snel blijkt dat het in Middelburg niet zo lekker loopt en wordt onderzocht hoe de twee verenigingen bij elkaar kunnen worden gebracht. Besloten wordt de BBV Middelburg op te heffen, omdat een fusie veel duurder is. En meteen ook de statuten van de BBV Veere zodanig te veranderen dat de naam BBV Walcheren wordt en de verantwoordelijkheid voor drie lijnen bij de nieuwe vereniging komt te liggen, de 581, 583 en 584. Deze nieuwe situatie start op 1 maart 2015.

In het tweede halfjaar van 2020 komt de vraag vanuit Middelburg om binnen de stad een buurtbuslijn op te zetten, de 569. Deze lijn is gestart op 2 maart 2021.

Ook elders in Zeeland zit Connexxion niet stil. En langzaamaan ontstaat de behoefte aan een Zeeuws overkoepelend orgaan voor de (toen) negen buurtbusverenigingen. Praten over oplossingen van problemen die anderen ook blijken te hebben heeft een stimulerende werking. In november 2015 starten de halfjaarlijkse bijeenkomsten tussen de BBV’s, de provincie en Connexxion.

In diezelfde periode blijkt Connexxion de nieuwe concessie voor de komende tien jaar in de wacht gesleept te hebben. En dus komt er een periode van rust en het bouwen van structuren binnen de verenigingen.

Binnen onze vereniging viel er ook het nodige te stroomlijnen. Het bijzondere aan een buurtbusvereniging is dat de leden elkaar tijdens hun taakuitoefening bijna nooit zien. Het was dus aan het bestuur om de sociale cohesie voor elkaar te krijgen. Nog steeds komen we als vereniging drie keer per jaar bij elkaar. Soms voor een vergadering, soms voor een actieve bijeenkomst met een maaltijd en altijd in november voor het avondvullende luxe buffet.

De planner maakt een rooster op basis van de wensen van de chauffeur. Meestal is dat één dagdeel in de week of veertien dagen.

En dankzij de moderne technologie is er een whatsappgroep waarin gevraagd wordt , als dat nodig is, elkaars dienst over te nemen of technische vragen over de bus beantwoord worden.

Want juist door die saamhorigheid ontstaat er een groep mensen die staat voor de juiste uitvoering van de dienstregeling.

Namens de voorzitter M. te Roller

Het Bestuur

Marjam te Roller – Voorzitter  
Corine Willeboordse –  Coördinator, Penningmeester, Planner  
Ton van Dijke – Secretaris, Technische zaken
Hans van Eijzeren – Bestuurslid Routering

Wim van Wallenburg – Bestuurslid