Rover wil snel alternatief voor buurtbussen

 

Er moet alternatief vervoer komen voor zolang het veilig rijden met een buurtbus niet mogelijk is, stelt Rover. De reizigersvereniging heeft vervoersbedrijven en overheden gevraagd om snel met een oplossing te komen voor de plekken die nu al maanden zonder bus zitten.

De buurtbus is een belangrijk vervoermiddel in dunbevolkte gebieden, waar zonder deze bus vaak geen OV is. De kleine busjes worden gereden door vrijwillige, vaak gepensioneerde chauffeurs. Omdat bij het instappen veelal onvoldoende afstand tot de chauffeur kan worden gehouden, zijn bij het begin van de coronacrisis alle buurtbuslijnen gestopt met rijden. Er wordt nu gekeken naar oplossingen zoals het plaatsen van spatschermen, maar intussen staan de meeste bussen nog steeds aan de kant.

Rover vindt dat het openbaar vervoer in alle gebieden weer snel moet terugkeren en dringt daarom bij vervoersbedrijven en overheden aan om snel alternatief vervoer in te zetten. “Een aantal dorpen is al maandenlang verstoken van openbaar vervoer”, stelt Rover-directeur Freek Bos, “ook aan deze reizigers moet hoognodig weer vervoer worden geboden. Desnoods door tijdelijk met reguliere, grote bussen te rijden.”

Als alternatief wijst Rover naar provincie Brabant, waar nu de Regiotaxi tegen een kortingstarief voor iedereen beschikbaar is. Rover hoopt dat andere gebieden het Brabantse voorbeeld willen volgen.