De buurtbussen kunnen de weg weer op, zodra diverse technische aanpassingen zijn gedaan.

TNO beveelt aan om kuchschermen, extra ventilatie units en actieve luchtfiltering aan te brengen. Ook is regelmatige schoonmaak van het kuchscherm noodzakelijk. Deze aanpassingen verkleinen de kans op blootstelling aan mogelijke deeltjes van het coronavirus. Pedro Peters, voorzitter van branchevereniging OV-NL, heeft er vertrouwen in dat de buurtbussen met deze aanpassingen weer verantwoord de weg op kunnen: ‘De buurtbussen hebben een belangrijke rol in de mobiliteit en daarmee leefbaarheid van kleine kernen. Ook hebben veel chauffeurs van de buurtbussen, veelal vrijwilligers, aangegeven graag weer te willen gaan rijden. De vervoerders zijn dan ook blij met de duidelijke aanbevelingen van TNO, dit is een van de voorwaarden om weer te kunnen gaan rijden. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat alle buurtbussen in november op deze verantwoorde wijze ingezet kunnen worden.’

Sinds de start van de coronamaatregelen, in maart 2020, hebben de ruim 350 buurtbussen in Nederland niet meer gereden. Het risico in de kleine voertuigen, met over het algemeen chauffeurs in de kwetsbare doelgroep achter het stuur, was te groot. Bij de grote bussen werden de voordeur en de eerste rij stoelen afgesloten, waardoor de 1,5 meter afstand tot de chauffeur gewaarborgd kon worden. Bij de kleine buurtbussen was dit niet mogelijk.

Aanvullend onderzoek Ook voor het OV met grote bussen heeft OV-NL onderzoek laten doen door TNO. Hier bleek al eerder welke aanpassingen nodig waren. Voor het de kleine bussen met één in-en uitstapdeur was aanvullend onderzoek nodig. Er zijn diverse mogelijke oplossingen getest. TNO adviseert een combinatie van verschillende aanpassingen en regelmatig schoonmaken. De aanpassingen die de OV-bedrijven op basis van het TNO-advies gaan aanbrengen, zijn een kuchscherm en een combinatie van een extra dakventilator voor luchtafvoer en een actieve filterunit (HEPA), vergelijkbaar met het filter dat in ambulances en vliegtuigen wordt gebruikt. Uiteraard voldoen de maatregelen ook aan de eisen van de verkeersveiligheid. Eén buurtbustype is nog in afwachting van goedkeuring van de RDW.

Samen met de buurtbusverenigingen De chauffeurs van de buurtbussen zijn veelal vrijwilligers, die via lokale buurtbusverenigingen hun regio bereikbaar houden. Veel chauffeurs hebben al aangegeven dat ze deze taak graag weer willen oppakken. Uiteraard zullen er ook vrijwilligers zijn die hier nog mee willen wachten, bijvoorbeeld omdat zij in een COVID-risicogroep vallen. Komende week gaan de OV-bedrijven in gesprek met alle betrokken partijen waaronder de buurtbusverenigingen en opdrachtgevers over het advies van TNO en het moment en wijze van opstart.

Planning Het streven is om in november alle buurtbussen omgebouwd te hebben. De vervoerbedrijven, die het aanbrengen van deze maatregelen faciliteren, zijn hierin afhankelijk van leveranciers voor de benodigde materialen. Daarnaast zijn de buurtbusverenigingen afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers bij het (gedeeltelijk) invullen van de lokale dienstregelingen. Daarom wordt per regio gecommuniceerd over de werkelijke startdatum. Deze datum kan per buurtbuslijn verschillen.