Rover pleit voor alternatief vervoer op buurtbuslijnen

Zolang het niet mogelijk is om veilig te reizen met een buurtbus, moet alternatief vervoer worden aangeboden. Daarvoor pleit reizigersvereniging Rover, omdat bepaalde plekken in Nederland al maanden zonder openbaar vervoer zitten nu de buurtbus aan de kant blijft. Rover heeft vervoerders en overheden daarom verzocht snel met een oplossing te komen.

 

De vereniging wijst erop dat de buurtbus een belangrijk vervoermiddel is in dunbevolkte gebieden en dat het hier vaak de enige vorm van OV is. Terwijl vervoerders sinds 1 juni weer zo veel mogelijk via de reguliere dienstregeling rijden, geldt dat niet voor de buurtbuslijnen. Er wordt namelijk nog altijd gekeken naar oplossingen waarbij passagiers voldoende afstand kunnen houden tot de chauffeur, wat vaak lastig is in de kleine bussen.

Reguliere bussen

“Een aantal dorpen is al maandenlang verstoken van openbaar vervoer. Ook aan deze reizigers moet hoognodig weer vervoer worden aangeboden. Desnoods door tijdelijk met reguliere, grote bussen te rijden”, aldus Rover-directeur Freek Bos. De reizigersvereniging hoopt daarom dat op korte termijn alternatief vervoer wordt ingezet door vervoerders en overheden. Als voorbeeld noemt het de provincie Noord-Brabant, waar een rit in de Regiotaxi tegen een kortingstarief wordt aangeboden.

Een voor de hand liggende oplossing is het plaatsen van spatschermen bij het bestuurdersgedeelte van de bussen. Het is echter nog onduidelijk of de afschermingen daadwerkelijk bescherming bieden tegen het coronavirus. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd door TNO. De RDW besloot eerder al wel de goedkeuringsplicht hiervoor af te schaffen, zolang de schermen aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. In bepaalde buurtbussen, zoals de Texelhopper, wordt gereden met een dergelijke afscherming.